Ewidencja sprzedaży

Ewidencja sprzedaży prowadzona przez przedsiębiorców ma na celu wyliczenie kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. Do prowadzenia ewidencji sprzedaży zobowiązani są podatnicy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, a także ci, którzy zlecili prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do biura rachunkowego. Podatnicy tacy muszą w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego wskazując nazwę i adres biura. W takim przypadku należy zbroszurować ewidencję sprzedaży wraz z ponumerowaniem jej karty. Obowiązek taki spada również na podatników, którzy prowadzą działalność wielozakładową, handel obwoźny i obnośny. Tacy podatnicy nie ewidencjonują swojego obrotu za pomocą kas rejestrujących. Ewidencja sprzedaży nie obowiązuje jednostek , które prowadzą obrót całkowicie dokumentowany fakturami VAT oraz jednostek prowadzących ewidencję sprzedaży VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Ewidencja sprzedaży winna zawierać co najmniej trzy podstawowe dane:  numer wpisu, datę uzyskania przychodu nie udokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu.

Faktura VAT – Wystawiaj, wysyłaj i przyjmuj płatności za faktury

W przypadku osób, które są zwolnione od podatku od towarów i usług nakłada się obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji ze sprzedaży lub wykazania przychodów podlegających podatkiem VAT w odrębnej kolumnie jak i łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur. (art.5 ustawy o VAT).  Operację taką dokonujemy nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Ponadto ewidencję sprzedaży powinno dokonywać się raz dziennie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ustawa nakłada obowiązek prowadzenia szczególnych ewidencji w sytuacjach kiedy transportujemy towary za granice lub odwrotnie. Wpisy takie podlegają ustawie o VAT na ruchomym majątku rzeczowym (art.109 ustawy o VAT).

Wzór faktury – jak porwanie wystawić fakturę dzięki program do faktur

 

 

____________________________________________________________

Zobacz również programy na zamówienie