Termin wystawiania faktur

Faktury powinno wstawić się nie później niż do 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Termin do wystawienia faktury należy obliczać począwszy od następnego dnia po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, a jego upływ następuje z upływem siódmego dnia począwszy od tego dnia.  Wyjątek stanowi termin do wystawienia faktury, który upływa w sobotę, niedzielę lub święto, termin wystawienia faktury wydłuża się do pierwszego roboczego dnia następującego po tych dniach. Każda, taka faktura jest fakturą wystawioną w terminie.

 

Na fakturze znajdują się dwie daty: data sprzedaży i data wystawienia. Faktura VAT , z którą datą księgujemy?

Każdą fakturę księguję z data wystawienia jest to zawsze dzień, miesiąc i rok faktycznego wystawienia faktury.

 

Jaki jest termin wystawienia faktury do paragonu/rachunku?

Każdy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu/rachunku na żądanie klienta. Termin wystawienia faktury nie może być późniejszy niż termin 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie paragonu/rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli zgłoszenie wystawiane faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi podatnik nie ma obowiązku wystawienia tego dokumentu.

 

A co stanie się, jak spóźnimy się z wydaniem faktury? Jakie poniesiemy tego konsekwencje?

Dla nabywcy faktura wystawiona z opóźnieniem nie powoduje negatywnych konsekwencji podatkowych. Prawo do odliczenie powstaje w miesiącu jej otrzymania lub następnym. Sprzedawca mimo wystawienia faktury z opóźnieniem jest obowiązany rozliczyć fakturę nie w miesiącu wystawienia faktury, ale w miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Bezpłatny program do faktur ich wystawiania,rozliczania oraz przechowywania.

 

 

____________________________________________________________

Zobacz również  aplikacje internetowe